Sökning: "Makt och mening"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Makt och mening.

 1. 1. Makt och mening : förutsättningar för en innehållsfokuserad pedagogisk forskning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl-Anders Säfström; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mening, makt och utbildning Delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Elisabet Frithiof; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutic approach; inclusion; learning disability; life-story; participation; special school for pupils with learning disabilities; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis discusses issues concerning participation for children and young people, educated in special schools for pupils with learning disability, LD. The overall purpose of this doctoral thesis is to elucidate the preconditions of participation for persons with LD, in past and present times. LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 4. 4. Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER

 5. 5. Heritage in Authority-Making Appropriating Interventions inThree Socio-Political Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Feras Hammami; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heritage; meaning; authority; discourse; appropriation; historic environments; kulturarv; mening; auktoritet; diskurs; historisk miljö;

  Sammanfattning : The perpetual evolution of the value of heritage in urban development is producing newsocio-spatial realities, shaped by different relationships of power at multiple scales.Heritage has always played an important role in the construction of individual andgroup identities, but is now increasingly seen as a capital for the making of cityidentity. LÄS MER