Sökning: "Majoritetsstyre"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Majoritetsstyre.

  1. 1. Surplus majority government : a comparative study of Italy and Finland

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ann-Cathrine Jungar; [2000]
    Nyckelord :Majoritetsstyre; Politik; Finland; Italien; Koalitionsregeringar; Samlingsregeringar; 1990-talet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER