Sökning: "Major Leagues"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Major Leagues.

  1. 1. Ishockeyns amerikanisering en studie av svensk och finsk elitishockey

    Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

    Författare :Jyri Backman; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Americanization; Elite ice hockey; Sweden; Finland; NHL; KHL; European Model of Sport; American Model of Sport; Major Leagues;

    Sammanfattning : .... LÄS MER