Sökning: "Maj-Britt Johansson-Lindfors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maj-Britt Johansson-Lindfors.

  1. 1. Organisationers ideologiska ansikten om grundläggande föreställningar i mindre företag

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Maj-Britt Johansson-Lindfors; Umeå universitet.; [1989]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small companies; deep structure; surface structure; ideology; directing function; controlling function;

    Sammanfattning : The question raised in this study is: Why are similar companies so different? That is, why do companies of the same size, in the same line of business, and with the same organizational structures, etc., function in different ways? The answer to these questions is expected to be found through knowledge of basic ideas in companies. LÄS MER