Sökning: "Magnus Johnson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Magnus Johnson.

 1. 1. Reactivity of late transition metal complexes towards CO2 and other electrophiles

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Magnus Johnson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; CO2; carbon dioxide; electrophiles; late transition metal complexes; catalysis; halogen bonding; XB; cyclometallation; pincer; organometallic synthesis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I en tid då vi är medvetna om problemen med beroendet av fossila material, både som energi- och råvarukälla, måste vi söka långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar. Katalys kan utgöra ett viktigt bidrag i detta arbete, då det möjliggör reaktioner som annars skulle vara svåra att genomföra på grund av en för hög energibarriär. LÄS MER

 2. 2. Vibrational Sum Frequency and Infrared Reflection/Absorption Spectroscopy Studies of the Air/Liquid and Liquid/Metal Interfaces

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Magnus Johnson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Corrosion science; laser spectroscopy; nonlinear optics; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Atmospheric corrosion, the most common form of metal corrosion, occurs within the interfacial region between a solid, and the surrounding atmosphere. In fact three phases and two interfaces are involved: the gas, a thin liquid layer, a solid, the gas/liquid and the liquid/solid interfaces. LÄS MER

 3. 3. Structure and function of the HDL receptor SR-BI : scavenger receptor class B type I

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Magnus S.C. Johnson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SR-BI; HDL; Cholesterol; Scavenger receptor; Apoptosis; Ovary; Gallbladder; Peroxisome;

  Sammanfattning : Low plasma levels of high-density lipoprotein (HDL) and high levels of low-density lipoprotein (LDL) are well-recognized risk factors for cardiovascular disease. The uptake and degradation of LDL cholesterol have been characterized in detail at the molecular level. Less is known about the metabolism and cellular uptake of HDL cholesterol. LÄS MER