Sökning: "Magnus Ekman"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Magnus Ekman.

 1. 1. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Kerstin Ekman; Peter Høeg; Jan Kjærstad; mass culture; crime fiction; postmodernism; high low-culture; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The Struggle for High and Low Culture. Studies in the Late Twentieth Century Novel’s Relationship to Mass Culture and Modernity. It is a widespread opinion that the boundaries between high culture and mass culture have become less defined in our postmodern culture. LÄS MER

 2. 2. Omvälvningarnas tid: Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation is to chart and analyze the flow of payments and credits to and from Gothenburg for the period 1790−1820, with a special interest in the transactions involving The Merchant House Ekman & Co. Both bills of exchange transactions within Ekman & Co and protested bills of exchange for other firms are studied. LÄS MER