Sökning: "Magnus Ekman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Magnus Ekman.

 1. 1. Strategies to Reduce Energy and Resources in Chip Multiprocessor Systems

  Författare :Magnus Ekman; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : A new architectural style known as chip multiprocessor (CMP) has recently emerged, where two or more processor cores are manufactured on the same die. This architectural style comes with many promises such as high performance for applications with much thread-level parallelism (TLP) and shorter design times due to its modularized design. LÄS MER

 2. 2. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Kerstin Ekman; Peter Høeg; Jan Kjærstad; mass culture; crime fiction; postmodernism; high low-culture; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är en utbredd uppfattning att gränserna mellan högkulturen och masskulturen blivit mindre skarpa i vår postmoderna kultur. Den höga litteraturen lånar friskt former, motiv och grepp från masskulturen – och viceversa. LÄS MER

 3. 3. Omvälvningarnas tid: Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation is to chart and analyze the flow of payments and credits to and from Gothenburg for the period 1790−1820, with a special interest in the transactions involving The Merchant House Ekman & Co. Both bills of exchange transactions within Ekman & Co and protested bills of exchange for other firms are studied. LÄS MER