Sökning: "Magnus Björkholm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Magnus Björkholm.

 1. 1. Utveckling av instrument och bedömning av sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter att genomföra venös provtagning och insättning av perifer venkateter

  Författare :Catharina Ahlin; Magnus Björkholm; Birgitta Klang-Söderkvist; Anna Löfmark; Röda Korsets Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; Instrument; Knowledge; Nursing education; Skill; Nursing students; Venipuncture; Peripheral venous catheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller : En aktionsforskningsstudie

  Författare :Johan Boström; Magnus Hultén; Per Gyberg; Eva Björkholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This study shows that developing a gender sensitive technology education in apreschool setting is a very complex and multifaceted task. The preschool, andthe preschool teachers, are expected to help the children develop their technologicalawareness and interest in technology without being limited by traditionalperspectives on gender. LÄS MER