Sökning: "Magnus Alhager"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magnus Alhager.

  1. 1. Dispens från inkomstskatt

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Magnus Alhager; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Jurisprudence; Allmän rättslära;

    Sammanfattning : This dissertation is a study of special exemption rules in Swedish tax law. These rules are formulated as exeptions to the general rules of taxation, providing relief from tax liability in specific cases. LÄS MER