Sökning: "Magnetic resonance spectroscopy"

Visar resultat 1 - 5 av 210 avhandlingar innehållade orden Magnetic resonance spectroscopy.

 1. 1. Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Brain Tumors - Clinical Applications

  Detta är en avhandling från Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Författare :Isabella Björkman-Burtscher; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; Localization; Abscess; Brain; Tumor; Spectroscopy; Magnetic Resonance; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärntumörer är en relativt vanlig sjukdom som förekommer hos både barn och vuxna. Utredning, prognosticering och uppföljning av patienter som har drabbats av sjukdomen sker genom klinisk undersökning och med hjälp av bildgivande tekniker som datortomografi (DT) och magnetisk resonans (MR) tomografi, i dagligt tal magnetkamera. LÄS MER

 2. 2. Photoelectron Spectroscopy of Cuprates and Manganites

  Detta är en avhandling från Department of Synchrotron Radiation Research, Lund University

  Författare :Mats Leandersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HTSC; photoelectron spectroscopy; angle resolved photoemission; magnetoresistance; superconductivity; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; supraledare; magnetisk resonans; Physics; spektroskopi; resonant photoemission; Condensed matter:electronic structure; CMR; electrical; supraconductors; magnetic and optical properties; Fysik; Fysicumarkivet A:2000; Leandersson;

  Sammanfattning : Abstract In this thesis, the high temperature superconductors (HTSC) La2CuO4+x and Bi2Sr2CaCu2O8+d and the colossal magnetoresistive (CMR) La1-xSrxMnO3 have been studied by photoelectron spectroscopy. Techniques such as angular resolved photoemission (ARPES), resonant photoemission spectroscopy (RESPES) and x-ray absorption spectroscopy have been applied, using synchrotron radiation. LÄS MER

 3. 3. Atomic Influences in Stellar Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Krister Nielsen, Nobelvägen 147 I, 212 15 Malmö

  Författare :Krister Nielsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Astronomi; Astronomy; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; space research; cosmic chemistry; stellar magnetic fields; branching fractions; spectral line structure; Fysicumarkivet A:2002:Nielsen; Condensed matter:electronic structure; line blending; electrical;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stjärnor samt andra astronomiska objekt är belägna på väldigt stora avstånd från oss, vilket innebär att de vid första anblick verkar svåra att undersöka. Den enda pålitliga informationskällan om deras funktion och utveckling är det ljus som de utsänder, d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Spectral analysis and magnetic resonance spectroscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tomas Sundin; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nonparametric spectral analysis; magnetic resonance spectroscopy; parameter estimation; maximum likelihood estimation; nonlinear least squares; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; Signal Processing; Signalbehandling;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with nonparametric approaches for spectral analysis (SA) and algorithms for magnetic resonance spectroscopy (MRS) data analysis.A method to obtain the optimal smoothing window for the class of SA methods based on local smoothing of the periodogram is proposed. LÄS MER

 5. 5. Placental Function An Epidemiological and Magnetic Resonance Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Sohlberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body height; body mass index; early preeclampsia; late preeclampsia; magnetic resonance imaging; placenta; perfusion; IVIM; risk factors; energy metabolism; magnetic resonance spectroscopy; 31P-MRS; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Placental function is central for normal pregnancy and in many of the major pregnancy disorders. We used magnetic resonance imaging techniques to investigate placental function in normal pregnancy, in early and late preeclampsia and in intrauterine growth restriction. LÄS MER