Sökning: "Magdalena Stjernberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magdalena Stjernberg.

  1. 1. Farsoter under förhistorisk tid. : D. 1, Bakterier och rickettsier

    Författare :Magdalena Stjernberg; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER