Sökning: "MRSE"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet MRSE.

 1. 1. Staphylococci in cardio-thoracic surgery : Epidemiological and clinical studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann Tammelin-Brandemark; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Coagulase negative staphylococci; Staphylococcus aureus; MRSE; carriage; dispersal; air counts; scrub suit; PFGE; mediastinitis; sternal dehiscence; diagnosis.; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Bacteriology; klinisk bakteriologi;

  Sammanfattning : Mediastinitis complicating cardio-thoracic surgery causes suffering to the patient and huge costs to the society. It is often caused by methicillin resistant S. epidermidis (MRSE) and S. aureus. LÄS MER

 2. 2. Binding of plasma proteins by Staphylococcus epidermidis: characterisation of protein-protein interactions

  Detta är en avhandling från Dai-Qing Li, MMDI, Sölvegatan 23, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Dai-Qing Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; mice and immunisation; biomaterial-associated infections; von Willebrand factor; thrombospondin; clusterin; Staphylococcal receptins; vitronectin; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på svenska Stafylokocker ingår i vår normala bakterieflora på hud och slemhinnor, men kan också ge upphov till infektioner. Staphylococcus aureus, den gula stafylokocken, är den vanligaste orsaken till sårinfektioner och "sjukhussjuka", och orsakar allvarliga djupa infektioner i ben, hjärta och andra inre organ, samt blodförgiftning. LÄS MER