Sökning: "MPS rectifier"

Hittade 1 avhandling innehållade orden MPS rectifier.

  1. 1. Junction Barrier Schottky Rectifiers in Silicon Carbide

    Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

    Författare :Fanny Dahlquist; KTH.; [2002]
    Nyckelord :silicon carbide; JBS rectifier; Junction Barrier Schottky JBS ; Schottky rectifier; MPS rectifier; power rectifier; punch-through design; power loss; high blocking voltage;

    Sammanfattning : .... LÄS MER