Sökning: "MISIONES"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet MISIONES.

  1. 1. Rural Development and Territorial Dynamics in the Province of Misiones, Argentina

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Andrea Nardi; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RURAL DEVELOPMENT; TERRITORIAL DYNAMICS; MISIONES; ARGENTINA; FAMILY AGRICULTURE; ALTERNATIVE DEVELOPMENT; TERRITORY; AGROECOLOGY; FARMERS’ MARKETS; SEED MARKETS;

    Sammanfattning : During the 1990s, Latin America went through important structural transformations. The continent experienced a profound alteration in the relations between the state, society, market and natural environment. LÄS MER