Sökning: "MIDD"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet MIDD.

 1. 1. Search for MODY and Type 2 diabetes genes

  Författare :Markku Lehto; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes; mutation; MODY; mitochondrial DNA; MIDD; insulin deficiency; hepatocyte nuclear factor; Gestational diabetes; glucokinase; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Diabetes is a heterogeneous disease influenced by both environmental and genetic factors. Maturity-onset diabetes of the young (MODY) is considered as a subform of Type 2 diabetes, which is inherited in an autosomal dominant fashion and expressed at childhood or early adult life. LÄS MER

 2. 2. Tankar om upodlings möjelighet i Lappmarkerne, med den vidtberömda juridiska facultetens samtycke under [...] Anders Berchs [...] inseende den 31. maji 1760. för midd. uti större Carolinska lärohuset til allmänt ompröfvande yttrade af Carl P. Fjellström vesterbotninge och kongl. stipend

  Författare :Anders Berch; Carl P. Fjellström; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Lantbruk; Lappland; Sverige; Nyodling; Åkerbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Academiskt försök, om Sveriges nytta af handelen och segelfarten på Ost-Indien, hvilket, med den vidt-lagfarna juridiska facultetens samtycke i Upsala, under ... Pehr Niclas Christiernins ... inseende, den 16 november 1768 för midd. uti gustavianska lärosalen till allmännt ompröfvande blifvit framstäldt af konglige stipendiaten Hans Gustav Almgren, Nerikesbo

  Författare :Pehr Niclas Christiernin; Hans Gustav Almgren; Pehr Niclas Christiernin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Nationalekonomi; Sverige; Ekonomiska förhållanden; Sverige; Handel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Genetics of diabetic subtypes

  Författare :Camilla Cervin; Diabetes - klinisk obesitasforskning; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; Mutation; Association; Genetics; LADA; Diabetes; MODY; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : There are two major types of diabetes mellitus, Type 1 Diabetes (T1D) and Type 2 Diabetes (T2D), however a number of subtypes have been defined and classified. Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD) and Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) are monogenic forms, whereas Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) is thought to be a polygenic subtype similar to T1D. LÄS MER

 5. 5. Pharmacometrics to improve evaluation and individualization of anticancer drug treatment

  Författare :Sreenath Madathil Krishnan; Lena Friberg; Mats Karlsson; Zinnia Parra Gillén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nonlinear mixed effect models; NONMEM; pharmacodynamics; survival modeling;

  Sammanfattning : The success rate in clinical development of newer anti-cancer molecules is the lowest compared to other major diseases. Improving the success rate and better early evaluation of efficacy of anti-cancer drugs remain challenging obstacles. LÄS MER