Sökning: "MHC"

Visar resultat 1 - 5 av 350 avhandlingar innehållade ordet MHC.

 1. 1. Gene conversion of the mouse MHC class II

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Kari Högstrand; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MHC; H2; gene conversion; evolution; polymorphism; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : The major histocompatibility complex (MHC) is the most polymorphic vertebrate gene loci known to exist. Gene products of the MHC are responsible for presentation of antigen derived peptides to T cells of the immune system, which thereby become activated and involved in the elimination of particles recognised as non-self. LÄS MER

 2. 2. The quality control of MHC class I antigen presentation

  Detta är en avhandling från Kajsa Paulsson, Section for Tumor immunology, Department of Cell and Molecular Biology, Lund University, BMC I-12, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Kajsa M Paulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chaperone; assembly; COPI; antigenic peptide; TAP; MHC; tapasin; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett antal olika behandlingsformer finns att tillgå vid angrepp av mikroorgansimer, tex antibiotika, samt vid uppkomsten av tumörer, tex strålbehandling och cellgifter. Ett alternativ till dessa traditionella behandlingssätt är att hjälpa kroppens immunförsvar att starta en specifik immunreaktion riktad mot de infekterade cellerna eller mot tumörcellerna. LÄS MER

 3. 3. MHC polymorphism in a songbird : Fitness, mate choice, and sexual conflict

  Detta är en avhandling från Biologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Jacob Roved; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-01]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Major histocompatibility complex; MHC diversity; MHC haplotypes; sexually antagonistic selection; costs of immune responses; adaptive immunity; great reed warbler; songbird;

  Sammanfattning : I mitt forskningsprojekt har jag studerat generna i ’the major histocompatibility complex’ (MHC). Generna i detta komplex kodar för molekyler som uttrycks på cellytan och dessa molekyler är avgörande för immunförsvarets förmåga att upptäcka och bekämpa patogener (sjukdomsalstrande mikroorganismer, som virus, bakterier och parasiter). LÄS MER

 4. 4. Avian MHC: variation and selection in the wild

  Detta är en avhandling från Helena Westerdahl Ecology Building 223 62 Lund

  Författare :Helena Westerdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polymorphism; balancing selection; cDNA; avian malaria; great reed warbler; Djurekologi; bird; Animal ecology; immune defence; MHC class II; Major Histocompatibility Complex; MHC class I;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trastsångarnas MHC gener i klarspråk Inuti kroppen ser vi väldigt lika ut allihop; men om mina njurar skulle sluta att fungera är det inte alls säkert att just du kan donera en njure till mig. Detta beror på att våra transplantations-gener eller s.k. LÄS MER

 5. 5. Evolution of MHC Genes and MHC Gene Expression

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Berggren Bremdal; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; major histocompatibilty complex; dog leukocyte antigen; balancing selection; linkage disequilibrium; promoter; diabetes mellitus; Canis familiaris; Canis lupus; Erinaceus europaeus; Erinaceus concolor; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik;

  Sammanfattning : Polymorphism in coding regions and regions controlling gene expression is the major determinant of adaptive differences in natural populations. Genes of the major histocompatibility complex (MHC) possess a high level of genetic variation, which is maintained by selection over long coalescence times. LÄS MER