Sökning: "MFCC"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet MFCC.

  1. 1. Discrete Stochastic Time-Frequency Analysis and Cepstrum Estimation

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Johan Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ambiguity domain; time-frequency analysis; time-frequency representations; covariance function; non-stationary random processes; Speaker recognition; MFCC; cepstrum;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är ofta fördelaktigt att i olika sammanhang representera våra observationer av verkligheten med en följd av tal. Så skilda exempel som ljud, bilder, hjärnvågor, havsvattenvågor, jordbävningar och aktiekurser kan låta sig beskrivas av följder av tal. LÄS MER