Sökning: "MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine.

 1. 1. Power of the Pill Views about Cardiovascular Risk and the Risk-reducing Effect of Statins

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Lytsy; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Statins; lipid-lowering drugs; cholesterol; treatment expectations; beliefs; adherence; health behaviour; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : Medical treatments with statins are prescribed to patients with increased risk of cardiovascular events. The benefits from statin treatment are well documented in clinical trials, but long-term adherence in patients is low, indicating that patients have an uncertainty about the necessity and benefits of treatment. LÄS MER

 2. 2. Musculoskeletal pain in primary health care a biopsychosocial perspective for assessment and  treatment

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Westman; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; musculoskeletal pain; biopsychosocial; multimodal; fear-avoidance; catastrophizing; distress; sick leave; function; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; Family Medicine; Allmänmedicin; Rehabiliteringsmedicin; Rehabilitation Medicine;

  Sammanfattning : Long-term musculoskeletal pain is a large public health problem with serious consequences for both the individual and society. Psychosocial factors have been shown to be good predictors of long-term disability and play an important role in the transition from acute to chronic pain. LÄS MER

 3. 3. Social inequity in health Explanation from a life course and gender perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Masuma Novak; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. LÄS MER

 4. 4. Adolescents' perspective on mental health and health-promoting dialogues

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Agneta Tinnfält; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child public health; the Convention on the Rights of the Child; ethics; focus group; gender; mental health; school health; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Social Medicine; Socialmedicin; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Young people in Sweden are satisfied with most things in their lives. But they are not satisfied with school and not with their opportunities for personal influence. The Convention on the Rights of the Child emphasizes the right for children to express their views freely and that their views should be given due weight. LÄS MER

 5. 5. Hälsovägledning i barnhälsovården : : syntetisering av två uppdrag

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Ewy Olander; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child Health Services; Child Health Promotion; health counselling; health education; Grounded Theory; synthesising; population-individualising.; Population-individualisation; Health Education; Health Counselling; Synthesising; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie fokuserar på distriktssköterskors hälsovägledning i barnhälsovården. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur hälsovägledning utformas och genomförs, samt att generera teori, användbar för praktisk barnhälso-vårdsverksamhet. LÄS MER