Sökning: "MEDICIN Morfologi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden MEDICIN Morfologi.

 1. 1. Specific Language Impairment in Swedish: Grammar and Interaction

  Författare :Kristina Hansson; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; interaction; mazes; subordination; word order; verb forms; grammar; Swedish; specific language impairment; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : The main purpose of this work was to explore grammar in Swedish children with Specific Language Impairment (SLI), that is children with impaired language development in the presence of normal hearing and otherwise normal development. In four differents studies, spontaneous data from six children with SLI were analysed and compared with data from either younger children with phonological impairment but normal grammar (PI), or from younger controls with typical development. LÄS MER

 2. 2. Extra- and intrafusal muscle fibre type compositions of the human masseter at young age. : In perspective of growth and functional maturation of the jaw-face motor system

  Författare :Catharina Österlund; Per-Olof Eriksson; Lars-Eric Thornell; Per Stål; Malin Ernberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; jaw; limb; human; muscle; morphology; fibre type; myosin heavy chain; muscle spindle; Morphology; Morfologi; anatomi; Human Anatomy;

  Sammanfattning : Muscles control body posture and movement by extrafusal and intrafusal (muscle spindle) fibres. The purpose of this thesis was to provide insight into the muscular basis for human jaw function at young age. LÄS MER

 3. 3. Extracellular Matrix Based Materials for Tissue Engineering

  Författare :Cecilia Aulin; Jöns Hilborn; Tim Bowden; Laura Creemers; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Extracellular matrix; collagen synthesis; bioreactor; cell culture; bone morphogenetic protein-2; noggin; hyaluronan; cartilage; Medical technology; Medicinsk teknik; Molecular biology; Molekylärbiologi; Orthopaedics; Ortopedi; Transplantation surgery; Transplantationskirurgi; Biomaterials; Biomaterial; Morphology; cell biology; pathology; Morfologi; cellbiologi; patologi; Cell and molecular biology; Cell- och molekylärbiologi; Polymer chemistry; Polymerkemi; Materials chemistry; Materialkemi; cellforskning; Cell Research; materialvetenskap; Materials Science; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology; ortopedi; Orthopaedics;

  Sammanfattning : The extracellular matrix is (ECM) is a network of large, structural proteins and polysaccharides, important for cellular behavior, tissue development and maintenance. Present thesis describes work exploring ECM as scaffolds for tissue engineering by manipulating cells cultured in vitro or by influencing ECM expression in vivo. LÄS MER

 4. 4. Glioblastoma multiforme in the microscope: Diagnostic features of importance for prognosis and treatment

  Författare :Annette Persson; Tumörmikromiljö; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; cytogenetik; Genetik; Genetics; cytogenetics; Medicin människa och djur ; macrophages; adenoviral based gene-therapy proliferation activity; telomerase activity; immunohistochemistry; Medicine human and vertebrates ; cytotoxic T-lymphocytes; diagnostic features; prognosis; immuno-therapy; Glioblastoma multiforme; neuropathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant and also the most common form of brain tumour in humans. The overall aim of this thesis was to investigate morphological and diagnostics features in human GBM that may be of importance for prognosis and treatment. LÄS MER

 5. 5. Premature birth - studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function

  Författare :Liselotte Paulsson-Björnsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Få studier har utvärderat om det finns något samband mellan för tidig födsel och bettavvikelser eller behov av tandreglering. Dessutom har inga tidigare studier undersökt om för tidigt födda barn skiljer sig från barn födda efter fullgången graviditet avseende ansiktsmorfologi, huvudvärk och temporomanibular dysfunktion (TMD), dvs. LÄS MER