Sökning: "MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys.

 1. 1. Numerical Conformal mappings for regions Bounded by Smooth Curves

  Detta är en avhandling från Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anders Andersson; Högskolan i Jönköping.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Schwarz–Christoffel mapping; rounded corners; tangent polygons; outer polygon; zipper algorithm; Mathematics; Matematik; Schwarz-Christoffel mapping; Schwarz-Christoffelavbildningen; rundade hörn; tangentpolygoner; yttre polygoner; zipper-algoritmer;

  Sammanfattning : Inom många tillämpningar används konforma avbildningar för att transformera tvådimensionella områden till områden med enklare utseende. Ett exempel på ett sådant område är en kanal av varierande tjocklek begränsad av en kontinuerligt deriverbar kurva. LÄS MER

 2. 2. Free Boundary Problems of Obstacle Type, a Numerical and Theoretical Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics

  Författare :Mahmoudreza Bazarganzadeh; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Partial differential equations; Numerical analysis; Free boundary problems; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of five papers and it mainly addresses the theory and schemes to approximate the quadrature domains, QDs. The first deals with the uniqueness and some qualitative properties of the two QDs. The concept of two phase QDs, is more complicated than its one counterpart and consequently introduces significant and interesting open. LÄS MER

 3. 3. Summation-by-Parts Operators for High Order Finite Difference Methods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ken Mattsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys; finite difference methods; accuracy; stability; dissipation; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Scientific Computing; Beräkningsvetenskap; Dinite difference methods;

  Sammanfattning : High order accurate finite difference methods for hyperbolic and parabolic initial boundary value problems (IBVPs) are considered. Particular focus is on time dependent wave propagating problems in complex domains. Typical applications are acoustic and electromagnetic wave propagation and fluid dynamics. LÄS MER

 4. 4. Artificial Boundary Conditions for the Navier–Stokes Equations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Nordström; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stable High-Order Finite Difference Methods for Aerodynamics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Svärd; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys; finite difference methods; high-order accuracy; summation-by-parts; stability; energy estimates; finite volume methods; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Scientific Computing; Beräkningsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis, the numerical solution of time-dependent partial differential equations (PDE) is studied. In particular high-order finite difference methods on Summation-by-parts (SBP) form are analysed and applied to model problems as well as the PDEs governing aerodynamics. LÄS MER