Sökning: "MAPKs"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet MAPKs.

 1. 1. Host cell responses to Helicobacter pylori secreted factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Raquel Garcia Lobato Tavares; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Helicobacter pylori; Secreted proteins; Host cell responses; Macrophages; Apoptosis; Pro-inflammatory cytokines; MAPKs; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : The infection of the human gastric mucosa by the bacterium Helicobacter pylori can lead to the development of gastritis, gastroduodenal ulcers, and cancer. The factors that determine disease development in a small percentage of infected individuals are still not fully understood. LÄS MER

 2. 2. Alcohol and gene expression in nerve cells with emphasis on transcription factor AP-1

  Detta är en avhandling från Medical Neurochemistry, Lund University Hospital, 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Ulrik Fried; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nerve cells; SH-SY5Y; muscarinic receptors; MAPKs; PKC; gene expression; jun; Activating Protein-1; Alcohol; ethanol; CRABP-I; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En kontinuerlig alkoholkonsumtion leder till en ökad tolerans för alkohol (dvs en allt större dos krävs för att uppnå samma effekt) och kan slutligen också leda till ett alkoholberoende. Alkoholism är ett betydande samhällsproblem och en personlig tragedi för de som drabbas och deras omgivning. LÄS MER

 3. 3. Glucose, Palmitate and Apolipoprotein CIII-induced Effects on Insulin-Producing β-cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :E-ri Maria Sol; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology;

  Sammanfattning : Background and aims: Type 2 diabetes mellitus results from complex interplay between genetic predisposition and environmental factors that together promote impairment of insulin-producing β-cells. Elevated levels of glucose, fatty acid palmitate and apolipoprotein CIII (apoCIII) are implicated in this process. LÄS MER

 4. 4. MEKK-1 and NF-κB Signaling in Pancreatic Islet Cell Death

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dariush Mokhtari; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Cell biology; MEKK-1; JNK; human islets; β-cells; siRNA; apoptosis; cell death; MAPK; nitric oxide; cytokines; streptozotocin; c-Rel; NF-κB; Cellbiologi;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes is an autoimmune disease resulting in the selective destruction of the insulin producing β-cells in the pancreas. Pro-inflammatory cytokines and the free radical nitric oxide (NO) have been implicated in mediating the destruction of β-cells, possibly through activation of the mitogen activated protein kinases (MAPKs) JNK, ERK and p38. LÄS MER

 5. 5. The role of glucocorticoid receptors and mitogen-regulated protein kinases in the cochlea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Författare :Inna Meltser; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Hearing loss induced by acoustic trauma is a common handicap for the human population. Acoustic trauma triggers a cascade of changes in the cochlea such as a direct mechanical damage of sensory hair cells, biochemical disturbances including reactive oxygen and nitrogen species generation, release of pro-inflammatory cytokines and exitotoxicity. LÄS MER