Sökning: "M Grahn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden M Grahn.

 1. 1. Evaluation of design alternatives for a directory-based cache coherence protocol in shared-memory multiprocessors

  Författare :Håkan Grahn; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In shared-memory multiprocessors, caches are attached to the processors in order to reduce the memory access latency. To keep the memory consistent, a cache coherence protocol is needed. LÄS MER

 2. 2. Theoria exceptionum, ex cap. XVI. tit. de judiciis quam speciali s:æ reg. maj:s venia & consensu consultiss. fac. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus Ol. Delldén ... et Jacobus Grahn Bothn. P. II. In audit. Gust. die V April. MDCCCXXVI. H. p. m. s

  Författare :Carl Olof Delldén; Jacob Grahn; Carl Olof Delldén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER