Sökning: "Mörne"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Mörne.

 1. 1. Poeten Arvid Mörne : idéer, teorier och metoder i Mörnes poesi 1924-1946

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Stockholm University

  Författare :Tom Hedlund; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mörne; Arvid; 1876-1946;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Detta är en avhandling från Svenska litteratursällskapet i Finland

  Författare :Thomas Ek; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Culture Critic; Second World War; pastoral elegy; unity of place; apocalypse; idyll; Jarl Hemmer; Arvid Mörne; diary; Finno-Swedish modernism; Yrjö Hirn; aesthetics; Hans Larsson; thematic criticism; Graham Good; autobiographical essay; hermeneutics; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The first dissertation in Swedish of the Finno-Swedish aesthetician, philosopher and writer Hans Ruin (1891–1980) combines an interest in the literary expression with an interest in the man behind the words. Literature as a human document, as the footprint of a human being, and its function as a bearer of experiences and insights is at the heart of the characterisation. LÄS MER