Sökning: "Mónika Marti Mus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mónika Marti Mus.

  1. 1. Palaeobiology and taphonomy of early problematic fossils

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Mónika Marti Mus; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Historical Geology and Paleontology; Historisk geologi och paleontologi;

    Sammanfattning : Extinct organisms that cannot be accommodated in any extant phylum are generally referred to as "problematic fossils". They are more numerous in progressively older strata and constitute an important part of the late Proterozoic and early Palaeozoic biota. LÄS MER