Sökning: "Mårten Söderberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mårten Söderberg.

 1. 1. On diagnostic procedures in pulmonary embolism

  Författare :Mårten Söderberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; CTPA; D-dimer; deep venous thrombosis; pre-test probability score; pulmonary arteriography; pulmonary embolism; venous thromboembolism; von Willebrand factor antigen; Wells score.;

  Sammanfattning : Pulmonary embolism (PE) and deep venous thrombosis (DVT) are two entities of venous thromboembolism (VTE). PE is a common cause of mortality and morbidity. The symptoms and signs of PE are difficult to interpret, and the diagnosis is difficult to establish. LÄS MER

 2. 2. The Contribution of Innate Immunity to the Pathogenesis of ANCA-associated Vasculitis

  Författare :Daniel Söderberg (Appelgren); Mårten Segelmark; Peter Heeringa; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis (AAV) constitute a group of vasculitides characterized by neutrophil-rich necrotizing inflammation of small vessels and the presence of ANCA in the circulation. Dying neutrophils surrounding the walls of small vessels are a histological hallmark of AAV. LÄS MER