Sökning: "Måns Eeg-Olofsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Måns Eeg-Olofsson.

  1. 1. Transmission of bone conducted sound in the human skull based on vibration and perceptual measures

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Måns Eeg-Olofsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone conducted sound; Cochlear vibration; Hearing perception; Bone conduction implant;

    Sammanfattning : For patients who are rehabilitated with bone conduction (BC) hearing aids, the position on the skull of the hearing aid is critical for the perception of the sound. The aim of this work was to describe the vibration of the cochlea from BC sound stimulation at different positions on the skull. LÄS MER