Sökning: "Märta Barenthin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Märta Barenthin.

 1. 1. On input design in system identification for control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Signaler, sensorer och system

  Författare :Märta Barenthin; Bo Wahlberg; Håkan Hjalmarsson; Torkel Glad; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Systemidentifiering; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : There are many aspects to consider when designing system identification experiments in control applications. Input design is one important issue. This thesis considers input design both for identification of linear time-invariant models and for stability validation. LÄS MER

 2. 2. Complexity Issues, Validation and Input Design for Control in System Identification

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Märta Barenthin Syberg; Bo Wahlberg; Håkan Hjalmarsson; Lennart Ljung; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : System identification is about constructing and validating modelsfrom measured data. When designing system identificationexperiments in control applications, there are many aspects toconsider. One important aspect is the choice of model structure.Another crucial issue is the design of input signals. LÄS MER