Sökning: "Mälardalens Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 688 avhandlingar innehållade orden Mälardalens Högskola..

 1. 1. Business Relationships and Integration of Information Technology

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Cecilia Lindh; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Integration; Business Relationships; Information Technology; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : It is a well-established view that, over time, companies in a business-to-business setting develop long-lasting business relationships. The business relationship between two companies involves a wide range of exchanges on products, technical and economic issues. It also has a social content as it engages people in both companies. LÄS MER

 2. 2. Reducing pessimism and increasing flexibility in the controller area network

  Detta är en avhandling från Institutionen för Datavetenskap

  Författare :Thomas Nolte; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Controller Area Network (CAN) is a widely used real-time communication network for automotive and other embedded applications. As new applications continue to evolve, the complexity of distributed CAN based systems increase. However, CAN's maximum speed of 1 Mbps remains fixed, leading to performance bottlenecks. LÄS MER

 3. 3. On Stage! Playwriting, Directing and Enacting the Informing Processes

  Detta är en avhandling från Mälardalen University Press

  Författare :Björn Abelli; Mälardalens högskola.; Högskolan i Borås.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Industriell ekonomi och organisation; information systems; theatre; system development; folk high school; Informatics;

  Sammanfattning : Within the discipline of information systems sometimes the conception of the main object is that the information system must be computer based. An example of an information system that is non-computer based is the scenic theatre performance. LÄS MER

 4. 4. Theatre production : a system development process

  Detta är en avhandling från Ekonomihögskolan

  Författare :Björn Abelli; Mälardalens högskola.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Strategiska resurser och långvarig lönsamhet En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

  Detta är en avhandling från Mälardalen University Press

  Författare :Jim Andersén; Mälardalens högskola.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER