Sökning: "Mälardalens Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden Mälardalens Högskola..

 1. 1. On Trust Establishment and Assessment for Industrial Communication Networks

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Apala Ray; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : The severity of cyber threats towards existing and future industrial systems has resulted in an increase of security awareness in the industrial automation domain. Compared to traditional information systems, industrial communication systems have different performance and reliability requirements. LÄS MER

 2. 2. Internet Traffic Management

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Henrik Abrahamsson; Mats Björkman; Markus Hidell; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datorteknik; Datavetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Informationsdesign i tillståndsövervakning En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Yvonne Eriksson; Björn Fagerström; Karin Wagner; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human-computer interaction; information design; user interface design; visual communication; människa-datorinteraktion; informationsdesign; gränssnittsdesign; visuell kommunikation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av budskap Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Rune Pettersson; Gordana Dodig-Crnkovic; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsdesign; kommunikation; gränssnittsdesign; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation och design;

  Sammanfattning : När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare. LÄS MER

 5. 5. Hierarchical Real Time Scheduling and Synchronization

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Moris Behnam; Mikael Sjödin; Thomas Nolte; Björn Andersson; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datorteknik; Datavetenskap;

  Sammanfattning :  The Hierarchical Scheduling Framework (HSF) has been introduced to enable compositional schedulability analysis and execution of embedded software systems with real-time constraints. In this thesis, we consider a system consisting of a number of semi-independent components called subsystems, and these subsystems are allowed to share logical resources. LÄS MER