Sökning: "MÄN SEXUALITET"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden MÄN SEXUALITET.

 1. 1. Getting Intimate A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; sexuality; old age; ageing; subjectivity; intimacy; touch; interview; body diaries; Genus; maskulinitet; sexualitet; hög ålder; åldrande; subjektivitet; intimitet; beröring; kroppsdagböcker; intervjuer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. LÄS MER

 2. 2. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Nigård; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Everyday problems in men with prostate cancer. Aspects of micturition, indwelling urinary catheter treathment and sexual life

  Detta är en avhandling från Lund University, Department of Nursing, P.O.Box 198, SE-221 00 LUND, Sweden

  Författare :Liselotte Jakobsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; oncology; Cytology; sexualitet; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; andrology; Nursing care needs; Micturition; Quality of life; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; Prostate cancer; Nursing care; Benign prostatic hyperplasia; Sense of Coherence; Indwelling urinary catheter treatment; Sexual life problems; gynaecology; Obstetrics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ”Vardagliga problem hos män med prostata cancer. Upplevelser av problem med att kasta vatten, bära kateter och problem i sexuallivet”. LÄS MER

 4. 4. Kärlek i virusets tid att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anette Wickström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER

 5. 5. Förorten i huvudet - unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Nils Hammarén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER