Sökning: "Lyn Hejinian"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lyn Hejinian.

  1. 1. An Aesthetics of Resistance: : The Open-Ended Practice of Language Writing

    Detta är en avhandling från Uppsala : Avdelningen för estetik

    Författare :Åsa Arketeg; Uppsala universitet.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion; language writing; the l=a=n=g=u=a=g=e journal; Bruce Andrews; Charles Bernstein; Lyn Hejinian; Ron Silliman; open-ended; language; writing; poetry; poetics; construction; theory; practice; separation; aesthetics; resistance; self-reflexion; avant-garde discourse; postmodernism; society; poststructuralism; critical theory; estetik; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP;

    Sammanfattning : This dissertation investigates the relation between poetry and theory in the poetic practice of language writing. The topic is approached from the idea that language writing takes place in the tension of an open-ended state. LÄS MER