Sökning: "Lunds universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 10375 avhandlingar innehållade orden Lunds universitet..

 1. 1. Inguinal Hernia Surgery in Men - Chronic Pain and Sexual Dysfunction

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Nihad Gutlic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; Inguinal Hernia; Recurrence; Mesh repair; Chronic pain; Register Study; Hernia;

  Sammanfattning : Life time occurrence of inguinal hernia is 30% of men. Most are symptomatic and will require surgical treatment. Operation will commonly cure the hernia but remaining chronic pain or new pain is seen in 10–15%. Groin pain due to an inguinal hernia can cause impairment of sexual functions. LÄS MER

 2. 2. Effects of Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time

  Detta är en avhandling från Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Författare :Georg Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket under de senaste sextio åren har resulterat i en dramatisk produktionsökning av framförallt spannmål. Denna typ av produktion, speciellt det mest intensiva s.k. LÄS MER

 3. 3. Sex, hormonal factors and pancreatic cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Gustav Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pancreatic cancer; Sex; Anthropometry; Hormonal factors; Tamoxifen treatment;

  Sammanfattning : Pancreatic cancer represents three percent of all incident cancer cases in developed countries, but stands the 7th most common cause of cancer related death. Worldwide, pancreatic cancer is more common among men, however in Sweden, the incidence ratio between sexes is levelling. LÄS MER

 4. 4. Acute pancreatitis. Epidemiological aspects and prognosis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Sara Bertilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute pancreatitis; recurrent acute pancreatitis; chronic pancreatitis; microproteinuria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Source apportionment of carbonaceous aerosol - Measurement and model evaluation

  Detta är en avhandling från Centre for Environmental and Climate Research (CEC), Lund University

  Författare :Johan Genberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Luften omkring oss består inte bara av gaser. I den finns det mängder av små partiklar. De partiklar som står i fokus i den här avhandlingen är mindre än 10 μm, vilket endast är en femtedel av ett hårstrås diameter. LÄS MER