Sökning: "Lumbar spine"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden Lumbar spine.

 1. 1. On lumbar spine stabilization

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Paul Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; orthopaedics; traumatology; Surgery; lumbar orthosis.; external pedicular fixation; adjacent segment; intervertebral mobility; Posterolateral lumbar fusion; roentgen stereophotogrammetric analysis; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Steloperation, fusion, i ryggen introducerades på 1910-talet som behandling vid tuberkulos med engagemeng av kotpelaren och sekundära smärtor/ deformitet. Senare applicerades tekniken på ryggfrakturer, skolioser och sedan 30-talet även på patienter med lumbala smärttillstånd med degenerativa förändringar. LÄS MER

 2. 2. Lumbar spinal stenosis Body mass index and the patient's perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn Knutsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antonovsky; back pain; BMI; body mass index; Bygghalsan; cohort study; coping; EQ-5D; excess weight; leg pain; LSS; lumbar spinal stenosis; obesity; ODI Oswestry disability index; overweight; patient-centered; patient-physician relationship; patient-perspective; patient-related-outcome-measure; PROMs; qualitative study; spinal stenosis; salutogenesis; salutogenic; sciatica; spine surgery; suffering; Swedish spine register; Swespine; VAS; weight loss; weight change; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : During recent decades, lumbar spinal stenosis (LSS) has become the most common indication for spine surgery, a change that coincides with a higher worldwide prevalence of overweight and obesity. Thus, surgical treatment of LSS in the overweight and obese population is common and increasing in scope. LÄS MER

 3. 3. Outcome Assessment in Lumbar Spine Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Gustavo Zanoli; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Surgery; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Spinal stenosis; Disc; Questionnaire; Outcome assessment; Lumbar spine; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur man värderar resultat av kirurgisk behandling av ländryggens degenerativa åkommor är ett stort, komplext och delvis kontroversiellt ämne. Denna avhandling studerar resultatvärdering med olika metoder och instrument, huvudsakligen baserat på resultat från det nationella svenska ländryggskirurgiregistret. LÄS MER

 4. 4. Low-dose computed tomography of the abdomen and lumbar spine

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Muhammed Alshamari; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tomography; X-Ray Computed; Radiography; Radiation Dosage; Abdomen; Spine; Lumbosacral Region; Regression Analysis; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Radiography is a common radiologic investigation despite abundant evidence of its limited diagnostic value. On the other hand, computed tomography (CT) has a high diagnostic value and is widely considered to be among the most important advances in medicine. LÄS MER

 5. 5. Long-Term Outcome of Fractures of the Thoracic and Lumbar Spine

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Anders Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Schmorl s nodes; Thoracic; Disc degeneration; Adolescents; Children; Lumbar; Burst fractures; Non-operative; Long-term outcome; Vertebral fractures;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kotor i bröst- eller ländryggen efter en olycka kan omfatta allt ifrån en diskret skelettskada till en kotfraktur kombinerad med skador på diskar (mellankotskivor), leder, ligament, mjukdelar, nervrötter och (eller) ryggmärg. En kotfraktur kan därför leda till allt från lättare övergående besvär till kronisk smärta och invaliditet. LÄS MER