Sökning: "Luleå tekniska universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 3048 avhandlingar innehållade orden Luleå tekniska universitet..

 1. 1. Sökandemönster till högskolan en fallstudie vid Luleå tekniska universitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Håkan Perzon; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : The study deals with a complex problem connected to the situation of recruiting students to Swedish universities. There is increasing competition between universities as well as between the applying students. LÄS MER

 2. 2. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER

 3. 3. Health and Performance in Small Enterprises : Studies of Organizational Detminants and Change Strategy

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Stig Vinberg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present thesis focuses on relations between work organizational factors and outcomes related to health and performance, and how these factors and outcomes are related to change strategies in small enterprises. Reasons for this work are the growing interest in entrepreneurship, small business development, statements to the effect that small enterprises lack adequate resources and competence needed for successful management of workplace change processes and fragmented small business research about mentioned relations. LÄS MER

 4. 4. Matematiken i yrkesutbildningen : möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå Tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 5. 5. Drivhusmodellen i teori och praktik ett verksamhetsintegrerat forsknings- och utvecklingsarbete för integration av utbildning, forskning och samverkan vid Luleå tekniska universitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mikael Andersson; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of a model for integration of education, research and cooperation intended for university use. The thesis builds on a research and development work integrated in the daily educational activity of the university. LÄS MER