Sökning: "Lower respiratory tract infections"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Lower respiratory tract infections.

 1. 1. Epidemiological studies of severe infections in COPD

  Detta är en avhandling från Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Malin Inghammar; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Invasive Pneumococcal Disease; Bacteraemia; Tuberculosis; Epidemiology; COPD;

  Sammanfattning : It is well known that patients with COPD have an increased risk of lower respiratory tract infections, but less is known about the association with other infections. The aim of this thesis was to explore epidemiological aspects of severe infections in COPD, using public registries in Sweden. LÄS MER

 2. 2. On the Diagnosis and Management of Viral Respiratory Infections

  Detta är en avhandling från Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Robin Brittain-Long; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory virus; Respiratory tract infection; Real-time PCR; Multiplex PCR; Antibiotic use;

  Sammanfattning : Acute respiratory tract infections (ARTIs), are the most common infections in man, and represent a major global health burden. Viruses, most often causing a mild and self-limiting disease, yet with substantial morbidity and high costs for society, mainly cause upper respiratory tract infections. LÄS MER

 3. 3. Direct Demonstration of Influenza Virus and Mycoplasma Pneumoniae in the Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Anna Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; polymeras chain reaction; influenza virus; Mycoplasma pneumoniae; diagnosis; respiratory tract infection; sample site; serial samples;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledning I detta avhandlingsarbete studeras Mycoplasma pneumoniae (MP) och influensa virus ur olika perspektiv. Dessa två smittämnen orsakar båda årliga utbrott med luftvägsinfektioner som ibland blir omfattande epidemier. LÄS MER

 4. 4. Respiratory Tract Infections: Aspects of Aetiology, Virulence, and Communicable Disease Control

  Detta är en avhandling från Infectious Diseases Research Unit

  Författare :Jonas Ahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Streptococcus pneumoniae; day care center; communicable disease control intervention; eradication therapy; invasive pneumococcal disease; serotype 3; aetiology; ventilator-associated pneumonia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barn ar ofta bärare av luftvägsbakterien pneumokocker i de övre luftvägarna och det är barnen som anses vara den största reservoaren för bakterien i vårt samhälle. Vanliga pneumokockinfektioner såsom öron-, bihåle- eller lunginflammation föregås av att man bär på bakterien. LÄS MER

 5. 5. Survival strategies of the human respiratory tract pathogen Haemophilus influenzae

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Teresia Hallström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; bacteriology; virology; Haemophilus influenzae; IgD-binding; protein structure of Hsf; Microbiology; The complement system; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Haemophilus influenzae is an important respiratory tract pathogen responsible for a variety of infections in humans. Encapsulated H. influenzae belongs to one of six serotypes (a-f), of which type b is the most virulent one causing serious and sometimes life-threatening diseases (e.g. LÄS MER