Sökning: "Louise Waldén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Louise Waldén.

  1. 1. Genom symaskinens nålsöga : Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur

    Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons

    Författare :Louise Waldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female Culture; Male Culture; Technological Culture; Sewing Machine; Huskvarna; Husqvarna; Husmodern; Insyn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : Second to firearms, the sewing machine is the first mechanical device to be manufactured on a large scale in factories. It is also the first industrial-technological appliance to be brought into the homes of all classes. The sewing machine has played an important role in industrial development and thereby in society. LÄS MER