Sökning: "Louise Drangel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Louise Drangel.

  1. 1. Den kämpande demokratin : en studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945

    Författare :Louise Drangel; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Antinazism; Sverige 1939-1945; andra världskriget;

    Sammanfattning : .... LÄS MER