Sökning: "Louise Brådvik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Louise Brådvik.

  1. 1. Suicide in Severe Depression: A Longitudinal Case-Control Study

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

    Författare :Louise Brådvik; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sex differences; Antidepressants; ECT; Suicidal behaviour; Risk factors; Mortality; Depression.; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

    Sammanfattning : Suicide in Severe Depression. A Longitudinal Case-Control Study. The present thesis is based on a case-control study of suicide victims with a severe depression/ melancholia. LÄS MER