Sökning: "Lotta Svensson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lotta Svensson.

 1. 1. Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lotta Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; youth; regional migration; regional development; class; gender; center; periphery; interactive research; ungdomar; regional utflyttning; regional utveckling; klass; kön; centrum; periferi; interaktiv forskning;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Söderhamnsungdomarnas vardag visar denna avhandling vilka drivkrafter som påverkar ungdomar i de beslut de fattar om att stanna kvar i, eller flytta ifrån, hemregionen.Forskningen har skett utifrån en interaktiv ansats i nära samverkan med ungdomar och vuxna, och flera olika metoder har använts. LÄS MER

 2. 2. The clinical utility of patients’ self-rated postoperative pain after major surgery – the perspective of healthcare professionals'

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Lotta Wikström; Högskolan i Jönköping.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; healthcare professionals; pain scales; postoperative pain assessment; collaboration; communication; routines; habits;

  Sammanfattning : The Numeric Rating Scale (NRS) is suitable in postoperative settings, yet, the implementation has shown varying results. This has raised issues about the pain scales contribution to the identifying and understanding of pain. LÄS MER