Sökning: "Lotta Svensson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Lotta Svensson.

 1. 1. Vinna och försvinna? : Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter

  Detta är en avhandling från Linköping : Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

  Författare :Lotta Svensson; Lennart Svensson; Mats Trondman; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Starting in the everyday life of Söderhamn’s youth, this thesis presents the driving forces that affect youth as they make decisions to stay in or to leave their home region.The research has been done with an interactive approach in close collaboration with youth and adults, and a number of different methods have been used. LÄS MER

 2. 2. Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lotta Svensson; Lennart Svensson; Mats Trondman; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; regional migration; regional development; class; gender; center; periphery; interactive research; ungdomar; regional utflyttning; regional utveckling; klass; kön; centrum; periferi; interaktiv forskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Starting in the everyday life of Söderhamn’s youth, this thesis presents the driving forces that affect youth as they make decisions to stay in or to leave their home region.The research has been done with an interactive approach in close collaboration with youth and adults, and a number of different methods have been used. LÄS MER

 3. 3. Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner kostnadsvariation och handläggningsprocess

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hanna Svensson; Tore J Larsson; Eva-Lotta Thunqvist; Susanne Iwarsson; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. LÄS MER

 4. 4. The clinical utility of patients’ self-rated postoperative pain after major surgery – the perspective of healthcare professionals'

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Lotta Wikström; Anders Broström; Bengt Fridlund; Kristofer Årestedt; Margareta Bachrach-Lindström; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; healthcare professionals; pain scales; postoperative pain assessment; collaboration; communication; routines; habits;

  Sammanfattning : The Numeric Rating Scale (NRS) is suitable in postoperative settings, yet, the implementation has shown varying results. This has raised issues about the pain scales contribution to the identifying and understanding of pain. LÄS MER