Sökning: "Long-term sick leave"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade orden Long-term sick leave.

 1. 1. Långtidssjukskrivna och deras medaktörer : en studie om sjukskrivning och rehabilitering

  Författare :Curt Edlund; Hans Berglind; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sick-listing; rehabilitation; long-term sick leave; cooperation; social insurance;

  Sammanfattning : Aims: The starting point of this study was the experience of great problems with persons on long-term sick leave in the county of Västerbotten. In order to illuminate the situation we designed a study of the actors most involved who dealt with persons on long-term sick leave. LÄS MER

 2. 2. Early risk assessment of long-term sick leave among patients in primary health care : risk factors, assessment tools, multidisciplinary intervention, and patients’ views on sick leave conclusion

  Författare :Anna-Sophia von Celsing; Thorne Wallman; Sören Brage; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :sick leave; sick leave conclusion; return to work; risk factors; assessment tool; multidisciplinary intervention; risk assessment; gut feeling; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Background. Long-term sick leave is one of the main risk factors for permanent exit out of the labour market. The longer the duration of sickness absence, the less likely sick leave conclusion.Objectives and Methods. LÄS MER

 3. 3. Sick Leave Questions in Telephone Nursing : Perspectives of Persons on Sick Leave and Registered Nurses in Primary Health Care

  Författare :Linda Lännerström; Thorne Wallman; Inger Holmström; Lotta Dellve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sick leave; sickness absence; sick-listing; sick leave questions; social insurance medicine; primary health care; telephone nursing; registered nurses; phenomenology; qualitative content analysis; nominal logistic regression; educational intervention; randomised controlled trial; competence; role; Family Medicine; Allmänmedicin;

  Sammanfattning : Aim and methods: To explore experiences of being on sick leave by interviewing 16 persons on sick leave and using a phenomenological approach. To explore registered nurses’ work in the care of persons on sick leave by performing three focus group discussions with registered nurses. LÄS MER

 4. 4. Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain : Factors associated with work ability, well-being and return to work

  Författare :Mamunur Rashid; Annika Nilsson; Marja-Leena Kristofferzon; Marina Heiden; Katja Boersma; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biopsychosocial model; musculoskeletal pain; postal survey; prognostic factors; return to work; sick leave; women of working age; work ability and well-being; inget Strategiskt forskningsområde SFO ; no Strategic Research Area SFO ;

  Sammanfattning : Background: Taking sick leave (SL) for long-term musculoskeletal pain (MSP), predominantly in the neck, shoulders and back, is common among women in Sweden. Long-term MSP affects their daily life and causes impaired work ability and long-term SL. LÄS MER

 5. 5. Att skilja agnarna från vetet : om arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män

  Författare :Ingegärd Bäckström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; long-term illness; work-oriented rehabilitation; gender;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is work-oriented rehabilitation of people on long-term sick-leave. The overall aim of my thesis is to:- analyse work-oriented rehabilitation as a gender theoretical phenomenon.- analyse how this phenomenon is expressed, maintained and changed on a societal, authority and individual level. LÄS MER