Sökning: "Lokala praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Lokala praktiker.

 1. 1. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och självsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga mäns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. LÄS MER

 2. 2. Nationell kraft och lokal motkraft : En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Maria Alm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; siting conflicts; sociotechnical systems; discourse analysis; space; place; practices; inclusion; exclusion; patterns of arguments; lokaliseringskonflikter; sociotekniska system; diskursanalys; plats; rum; praktiker; inneslutningar och utestängningar; mönster och utsagor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Facility siting conflicts are increasing in our society. This is a study of a HVDC-link between Blekinge, Sweden and Slupsk, Poland called The SwePol Link. This link has transferred electricity between the two electricity systems since the year 2000 and the decision making process can be described as a struggle between conflicting interests. LÄS MER

 3. 3. Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen : Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :David Thyrén; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; progressive; local practices; communities; scenes; movements; public spheres; subcultures; gender; popular culture; cultural studies; Sweden; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation studies local practices within the Swedish progressive or alternative music movement in the 1970s. It analyses how cultural communities were formed on the basis of local musical practices, focusing on two case studies: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Resistance Through Acting : Ambivalent Practices of the No Border Musical

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Emma Söderman; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-08-26]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deportability; commoning; community theatre; activism; irregular migration;

  Sammanfattning : In a context of deportability and bordering practices, this thesis asks questions regarding possibilities and limitations of resistance through community theatre. It sets out from a participatory ethnographic exploration of the working process and performance of the No Border Musical. LÄS MER