Sökning: "Lokala praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Lokala praktiker.

 1. 1. Utbildningssegregation och självsortering Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Anna Sandell; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyzes segregation and self-sorting in education. It aims at discussing how this relates to gender, individualization and young men and women’s positionings in local practices, through choices of upper secondary school education. LÄS MER

 2. 2. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna Sandell; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyzes segregation and self-sorting in education. It aims at discussing how this relates to gender, individualization and young men and women's positionings in local practices, through choices of upper secondary school education. LÄS MER

 3. 3. Nationell kraft och lokal motkraft : En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Maria Alm; Johan Hedrén; Lars Ingelstam; Eva Sandstedt; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; siting conflicts; sociotechnical systems; discourse analysis; space; place; practices; inclusion; exclusion; patterns of arguments; lokaliseringskonflikter; sociotekniska system; diskursanalys; plats; rum; praktiker; inneslutningar och utestängningar; mönster och utsagor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Facility siting conflicts are increasing in our society. This is a study of a HVDC-link between Blekinge, Sweden and Slupsk, Poland called The SwePol Link. This link has transferred electricity between the two electricity systems since the year 2000 and the decision making process can be described as a struggle between conflicting interests. LÄS MER

 4. 4. Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen : Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :David Thyrén; Johan Fornäs; Jacob Derkert; Ola Stockfelt; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; progressive; local practices; communities; scenes; movements; public spheres; subcultures; gender; popular culture; cultural studies; Sweden; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation studies local practices within the Swedish progressive or alternative music movement in the 1970s. It analyses how cultural communities were formed on the basis of local musical practices, focusing on two case studies: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER