Sökning: "Logos"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet Logos.

 1. 1. The logic of life : Heidegger's retrieval of Aristotle's concept of Logos

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Charlotta Weigelt; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Heidegger; Aristotle; logos; kinesis; phenomenology; teleology; assertion; sunthesis; dihairesis; theory; praxis; everydayness;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Författare :Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. LÄS MER

 3. 3. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Camilla von Heijne; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Old Testament; Genesis; Judaism; early Jewish interpretation; angel of the Lord God; messenger; angelology; angelophany; ambiguous identity; relationship; God; theophany; vision; revelation; dream; anthropomorphism; angel of the Presence; hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinic literature; Midrash; Targum; rewritten Bible; Talmud; type-scene; allusion; Gospel of Luke; annunciation narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. LÄS MER

 4. 4. God in the Fourth Gospel : A Hermeneutical Investigation of the History of Interpretations

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Tord Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik; Bible; New Testament; Johannine writings; Gospel of John; Fourth Gospel; history of interpretations; reception history; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; exegetical methods; interpretatory pre¬supposi¬tions; Reforma¬tion exegesis; Martin Luther; John Calvin; Brooke Foss Westcott; Heinrich Julius Holtzmann; Rudolf Bultmann; Raymond E. Brown; God; theology; theology proper; notion of God; revelation of God; love of God; activity of God; glory; doxa; the Father; the Son; Logos; Jesus; Trinity; accommodation; de-accommodation.; Reformation exegesis; interpretatory presuppositions; de-accommodation; Bibelvetenskap; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bibeln, och framför allt Nya Testamentet, har präglat det västerländska tänkandet i en utsträckning som inte alltid noteras i nyare historieskrivning. En ledande roll har spelats av de uppfattningar av Gud som förmedlas av de fyra evangelierna. LÄS MER

 5. 5. Klassrummet som muntlig arena : : att bygga och etablera ethos

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Cecilia Olsson-Jers; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; argumentation; upper secondary school; ethos; school subject Swedish; logos; pathos; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; feedback; oral presentations; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; retorik; demokrati; kommunikativ kompetens; trovärdighet; respons; muntlig framställning;

  Sammanfattning : Ett grundantagande för avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman. LÄS MER