Sökning: "Local networks"

Visar resultat 1 - 5 av 423 avhandlingar innehållade orden Local networks.

 1. 1. Networks and Nodes : The Practices of Local Learning Centres

  Författare :Ulrik Lögdlund; Madeleine Abrandt Dahlgren; Staffan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Learning Centres; adult education; videoconference; actor-networks; actors; networks; Lärcentra; vuxenutbildning; videokonferens aktörsnätverk; aktörer; nätverk; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the practice of local learning centres in Sweden. The aim is to describe and to establish an understanding of relations and the actor-networks that surround the practice. The thesis is based on four different studies. LÄS MER

 2. 2. Styrning av lokala integrationsprogram : Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Författare :Martin Qvist; Maritta Soininen; Magnus Dahlstedt; Göran Sundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER

 3. 3. Global Spaces for Local Entrepreneurship : Stretching clusters through networks and international trade fairs

  Författare :Marcela Ramírez-Pasillas; Bengt Johannisson; Sven-Åke Hörte; Poul Rind Christensen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; clusters; international trade fairs; proximity; networks; organising contexts; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Many of the insightful writings on clusters identify the role of entrepreneurs as key agents in the formation of firms and clusters. This thesis argues instead that local entrepreneurship is not ceased once firms and clusters are established; local entrepreneurship is about the continuous (re)creation of both businesses and clusters in global spaces. LÄS MER

 4. 4. Relational Destination Development : Case Studies on the Significance of Tourism Networks

  Författare :Sara Nordin; Anders Malmberg; Håkan Håkansson; Magnus Bohlin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic geography; tourism geography; local development; destination; tourism; networks; social capital; destination governance; clusters; tourism innovation; evolution; Åre Sweden; Icehotel; desti-nation; Icehotel.;

  Sammanfattning : Destination development has become a key issue in local and regional development. In particular, many governments recognize the industry's potential for fostering economic growth and development. LÄS MER

 5. 5. Spatial analysis and modeling of urban transportation networks

  Författare :Jingyi Lin; Yifang Ban; Sten Henning Hansen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex networks; transportation systems; network growth; Evolving networks; centrality; urban systems; topology; space syntax; spatial networks; distance effects; gravity laws; planarity; street network patterns; US airline system; China’s aviation system; network efficiency; cellular structure; hierarchy; network representations; Geodesy and Geoinformatics; Geodesi och geoinformatik;

  Sammanfattning : Transport systems in general, and urban transportation systems in particular, are the backbone of a country or a city, therefore play an intrinsic role in the socio-economic development. There have been numerous studies on real transportation systems from multiple fileds, including geography, urban planning, and engineering. LÄS MER