Sökning: "Livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade ordet Livsstil.

 1. 1. Val av livsstil problemungdomars sätt att hantera verklighet och konstruera identitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Stig-Arne Berglund; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth dclinquencc. gender; lifestyles; identity; coping; problem youngsters; life history;

  Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to understand the different ways problem youngsters cope with reality, construct identity and make choices of lifestyles. From a common starting point, the assessment home, I have by means of continual interviews followed fourteen youngsters, six girls and eight boys, for almost three years in the boundary zone between "the normal life" and "the deviating behaviour". LÄS MER

 2. 2. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Karl Anton Forsberg; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Maja Willén; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; open plan; dwelling; architecture; domestic architecture; lifestyle; class; narrative; discourse analyses; Stockholm; Hammarby sjöstad; öppen planlösning; bostad; arkitektur; livsstil; klass; berättelse; diskursanalys; Stockholm; Hammarby sjöstad; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 21st century the open plan dwelling, i.e. open connections between reception areas and kitchen, has become an increasingly popular form of housing in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsarbetslöshet, välfärd och livsstil

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jan Carle; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil : Kultur och medier

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Veronica Abnersson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER