Sökning: "Livsmedelsindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Livsmedelsindustri.

 1. 1. Konsumentbilder i marknadsföringen av livsmedel : en studie om marknadsföringens kontext inom svensk lantbrukskooperativ livsmedelsindustri

  Författare :Karin Tollin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Livsmedelsindustri-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Environmental Imprint of Human Food Consumption : Linköping, Sweden 1870 - 2000

  Författare :Tina-Simone Schmid Neset; Ulrik Lohm; Susanne Kytzia; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; food consumption; 19th and 20th century; Sweden; material flow analysis; MFA ; substance flow analysis; nitrogen; phosphorus; spatial imprint; lantbruk; miljöaspekter; livsmedelsindustri; livsmedelskonsumtion; markanvändning; Östergötland; 1800-talet; Food science; Livsmedelsvetenskap;

  Sammanfattning : Human food consumption has changed from the late 19th century to the turn of the millennium, and so has the need for resources to sustain this consumption. For the city of Linköping, situated in southeastern Sweden, the environmental imprint of an average inhabitant’s food consumption is studied from the year 1870 to the year 2000. LÄS MER

 3. 3. ORDO AB CHAO : Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier

  Författare :Jacob Nordangård; Jenny Palm; Hans Holmén; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biofuels; EU; policy; network; trigger event; natural resources; Biodrivmedel; EU; policy; nätverk; utlösande händelser; naturresurser;

  Sammanfattning : Biodrivmedel blev efter millennieskiftet en alltmer prioriterad energikälla för EU och ansågs kunna stävja både klimathot och energissäkerhetsproblem samtidigt som drivmedelsproduktionen skulle gynna sysselsättningen i jordbruket. EUkommissionen formulerade 2007 ett mål om att ersätta 10 % av transportenergin till biodrivmedel. LÄS MER

 4. 4. Electrochemistry of Heme Containing Enzymes - Fundamentals and Applications

  Författare :Annika Lindgren; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phenol monitoring; spectroelectrochemistry; self-assembled monolayer; gold electrode; graphite electrode; direct electron transfer; cellobiose dehydrogenase; biosensor; peroxidase; kinetics; Electrochemistry; Elektrokemi;

  Sammanfattning : The thesis is a bioelectrochemical study of heme enzymes, mainly peroxidases and cellobiose dehydrogenases (CDH). It covers both fundamental and applied aspects, viz. studies of the direct electron transfer and kinetics of enzymes on electrodes, and the development of amperometric enzyme-based biosensors. LÄS MER

 5. 5. ω-Transaminase Catalyzed Synthesis of Chiral Amines - Process Improvements Through Whole-cell Immobilization and in situ Product Removal

  Författare :Gustav Rehn; Bioteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The industrial use of biocatalysts is increasingly important in the production of e.g. pharmaceuticals, chemicals, fuels and foodstuffs. A successful biocatalytic process is dependent on many factors, such as the biocatalyst properties, the nature of the reaction, reactor type and downstream processing. LÄS MER