Sökning: "Livets ord"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Livets ord.

 1. 1. Tron, ordet och nådegåvorna : en studie av Livets Ord i Tjeckien

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Zenita Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textual analysis; Ulf Ekman; faith-movement; Husitism; church-sect typologies; the concept of charisma; the gifts of grace; Word of Life; prosperity-theology; field-research; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : In this thesis Word of Life (Slovo zivota) in the Czech Republic is studied from a sociological perspective with a special focus on the Swedish influence, especially the teachings of Ulf Ekman, on the Czech Word of Life-congregations. Another purpose is to examine if there also is space for domestic interpretations of the theology of the faith-movement and if there is any integration with Czech religious tradition. LÄS MER

 2. 2. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

  Detta är en avhandling från Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02

  Författare :Thomas Stoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialogic efforts; holism; exclusivism; attitudes; proselytism; conversion; mission; ecumenical and interfaith dialogue; integration; diaconal activity; Islam; interfaith encounters; Christian denominations; multifaith society; Migration; religious pluralism; identity; theology of religion; interfaith network.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. LÄS MER

 3. 3. Från Jernverk till Hjärnverk. Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Magnus Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att utveckla en teori om de försvårade villkor som män ur arbetarklassen och den lägre medelklassen upplevt i Ronneby sedan början av 1900-talet; om hur traditionen att snabbt komma ut i arbetslivet — som bland män i Ronneby i det närmaste har varit likvärdigt med att bli vuxen — ersatts av ett behov att senarelägga vuxenblivandet. Bakgrunden är att bolag som Kockums och LM Ericsson —som dittills stått för att arbeten kunnat gå i arv från far till son — ersatts av spjutspetsföretag inom IT- branschen och en lokal högskola, specialiserad på utbildningar i programutveckling. LÄS MER

 4. 4. Patch loading resistance of plated girders ultimate and serviceability limit state

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jonas Gozzi; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel Structures; Stålbyggnad;

  Sammanfattning : Patch loading or partial edge loading of steel girder webs is a load case where a concentrated force is introduced perpendicular to the flange of a girder. This usually induces a local failure of the girder web in the vicinity of the loaded flange. LÄS MER

 5. 5. Understanding spirituality and religiosity among very old people : measurements and experiences

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Nursing, Umeå University

  Författare :Catharina Norberg; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aged 80 and older; Sweden; spirituality; self-transcendence; Self-transcendence Scale; Religious Orientation Scale; religiosity; psychometrics; experiences; Umeå 85 GERDA; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background: Spirituality is a multifaceted concept. In this thesis, spirituality is understood as an overarching term and a core of a person´s being. Religiosity is seen as one of many expressions of spirituality. Very old people are a vulnerable population, with an increased risk to be exposed to negative life events. LÄS MER