Sökning: "Liu stefan sjöström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Liu stefan sjöström.

 1. 1. Party or patient? : Discursive practices relating to coercion in psychiatric and legal settings

  Författare :Stefan Sjöström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychiatry; Compulsory Care; Civil Commitment; Court Hearings; Discursive Practices; Discourse Analysis; Institutional Discourse; Re-contextualisation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The subject matter of this study is professional discourse concerning psychiatric assessments, particularly those relating to compulsory care. Discursive practices in two institutional settings are compared, namely a psychiatric clinic and an administrative court. LÄS MER

 2. 2. IT Service Management : Designprinciper för Informationssystemsartefakter

  Författare :Hannes Göbel; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Jonas Sjöström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; IT Service Management; ITSM; Designprinciper; Processer; Tjänster; Design Research; DR; Action Design Research; ADR; ADR ; IT Service Management;

  Sammanfattning : "Kunden är idag nöjdare""Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive  förvaltningsobjekt""Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt”"Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva åtgärder"Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat ”Årets IT Service Management Projekt” år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. LÄS MER