Sökning: "Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning.

 1. 1. Bortom ödelandet : En studie i Stina Aronsons författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Caroline Graeske; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Literature; gender; historical context; literary field; narrative technique; idiom; aesthetics; ethics; Litteraturvetenskap; Stina Aronson; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with the writing of Stina Aronson. The main objective is to study how Aronson (1892–1956) developed as a writer in a contempory cultural context, as well as to revise the image of Aronson as a provincial writer. LÄS MER

 2. 2. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö universitet

  Författare :Mary Ingemansson; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical consciousness; reading of fiction with eleven-year -olds; reading within the subject History; Historiemedvetande; skönlitterär läsning; läsforskning; Judith Langer; mellanåldrarna; läsning inom historieämnet; läsdidaktik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning; historical consciousness; historiemedvetande;

  Sammanfattning : “ if you only read the book … you get the knowledge into your head once. If you talk about it, you get a more distinct memory of it, I think” (Emma, 11)This thesis shows how a novel by Maj Bylock, Drakskeppet, was used in education within thematic work, the Viking Age, among ten-year-olds and eleven-year-olds for five weeks. LÄS MER

 3. 3. Att vara någon annan Teater som estetisk läroprocess vid tre 6–9-skolor

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö Universitet

  Författare :Eva-Kristina Olsson; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theatre in schools; aesthetic learning processes; production; reception; reflection; A Midsummer Night’s Dream; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The licentiate thesis focuses on young people’s dramatisation and reflections on the reception of theatre in schools as part of aesthetic learning processes. Its main objective is to describe and analyse how theatre can be used in teaching as a means to create meaning and knowledge in practice. LÄS MER

 4. 4. Peter Pohls litterära projekt en tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän

  Detta är en avhandling från Umeå : Centrum för studier av vetenskap och värderingar (CSVOV)

  Författare :Monica Nordström Jacobsson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Pohl; literary project; friendship; childhood; adolescence; vulnerability; voice; story telling; class; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : In his literary works, the Swedish author Peter Pohl (b. 1940) persistently deals with the issue of friendship which is described as a source of joy and consolation as well as a cause for difficulties and pain. LÄS MER

 5. 5. Textens väg om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet

  Författare :Stefan Lundström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; the teaching and learning of Swedish; didactics; mother tongue education; upper secondary school; text selection; rhetoric and practice; school reform; curriculum studies; teaching of literature; frame factors; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical materials have contributed to the understanding of what conditions there are for the texts to enter the classroom. The first material consists of national policy documents from 1970 to 2005. LÄS MER