Sökning: "Litteraturreception"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Litteraturreception.

 1. 1. Från vildmark till grön ängel Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Helen Asklund; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturdidaktik; litteraturreception; barns läsning; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; adventure stories; envisionment building; gender studies; literary competence; literature instruction; reading cultures; reader repertoires; reading habits; reception studies; teenage fiction; text repertoires; upper secondary school; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is Swedish upper secondary pupils’ reception of novels read as part of their literature instruction. The main purpose is to study and compare the reading of female pupils with that of male pupils and to analyze to what extent attention is paid to their private reading experiences in the literary teaching. LÄS MER

 2. 2. Könet som läsanvisning : George Eliot och Victoria Benedictsson i det svenska 1880-talet : en receptionsstudie

  Detta är en avhandling från Stockholm ; : Symposion graduale

  Författare :Git Claesson Pipping; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :Eliot; George; 1819-1880; Benedictsson; Victoria; 1850-1888; Feminism och litteratur; Litteraturreception; Influenser; Kvinnor och litteratur-- historia -- Sverige -- 1800-talet; Kvinnor och litteratur-- historia -- Storbritannien -- England -- 1800-talet; Svensk litteratur-- engelska infuenser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 4. 4. Samtalets möjligheter : Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Michael Tengberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap; literature discussions; literary reception; book talk; literature education; interaction; interaction analysis; classroom discourse; reader-response theory; reception study; didactics; forms of reading; literature instruction; teaching of literature; meta-cognition; reading research; dialogue; immergence; video analysis;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is literature discussion as a learning activity in school. The aim is to examine the conditions under which literature discussions may help students to develop their reception of a commonly read text, and to examine whether, and how, the discussions may provide the students with opportunities to learn more about, or to develop specific attitudes or perspectives towards, literary reading in general. LÄS MER

 5. 5. Läsa, förstå, analysera En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maritha Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER