Sökning: "Litteraturpedagogik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Litteraturpedagogik.

 1. 1. Litteraturen som karaktärsdanare : en presentation av sovjetisk litteraturpedagogik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Örjan Torell; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlström

  Författare :Maria Ulfgard; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 3. 3. Life and Fiction On intertextuality in pupils’ booktalk

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Eriksson (Barajas); Karin Aronsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reader response; children’s literature; discourse analysis; booktalk; gender; barn och böcker; bokprat; diskursanalys; intertextualitet; litteraturpedagogik i skolan; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : This study examines booktalk, that is, teacher-led group discussions about books for children in a Swedish school. The empirical data comprise 24 hours of videorecorded booktalk in grades 4–7. In total, 40 children (aged 10–14 years) were recorded during 24 sessions. LÄS MER