Sökning: "Litteracitet och visuella texter : Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Litteracitet och visuella texter : Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi.

 1. 1. Litteracitet och visuella texter : Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

  Författare :Qarin Franker; Monica Axelsson; Yvonne Eriksson; Christopher Stroud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; adult basic literacy education; election posters; literacies; model reader; multimodality; reading paths; repertoire; second language; social semiotics; Swedish language programme for immigrants sfi ; visual texts; Bilingualism; Tvåspråkighet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER

 2. 2. Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi : Literacies and Visual Texts. Studies on Teachers and Low Educated Learners in the Basic Swedish Language Programme for Adult Immigrants

  Författare :Qarin Franker; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; alfabetisering; vuxnas litteracitet; andraspråksundervisning; sfi; visuella texter; sociosemiotik;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER