Sökning: "Litterär tolkning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Litterär tolkning.

 1. 1. Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 2. 2. Fragmentvm m.scr runici cum interpretatione vernacula nec non aphorismi selecti, qvæ cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ Upsalensis, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... placido eruditorum examini subjicit Lucas Halpap Holmiensis in auditorio novo majori ad diem 6 Junij anno M. DC. XC

  Författare :Johan Bilberg; Lucas Halpap; Johan Bilberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Text och tolkning i svenska författarbiografier : Elin Wägners Selma Lagerlöf, Elisabeth Tykessons Atterbom och Fredrik Bööks Verner von Heidenstam

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitets bibliotek; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of Swedish literary biography; Keywords: Literary biography; Swedish 20th century biography; Ira B. Nadel; Leon Edel; General and comparative literature; literature criticism; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; biography and theory; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is twofold: to examine literary biography as literary text and, on the basis of my findings, to adopt a reasonable perspective on the theoretical debate about the fictionality of such biographies. In my introduction I trace the theoretical developments underlying this metaperspective and supply with an historical survey of literary biography as practised in Sweden. LÄS MER